Başkan’dan

Değerli dostlarımız;

Bilindiği üzere, Uluslararası ilişkiler, küreselleşen dünyayı anlayabilmek ve bu eksende yaşanan olayları analiz edebilmek için gün geçtikçe daha da değerlenmiştir.

Uluslararası sistemin tarihini ve geçirdiği evreleri, işleyişini, hukuksal çerçevesini, ekonomik yapısını, devlet ve devlet-dışı aktörlerin ilişkilerini inceleyerek eleştirel ve bilimsel bakış açısı oluşturabilmeyi bugün Uluslararası Ekonomik İlişkiler Konseyimiz çatısında hedeflemekteyiz.

Ulusal ve küresel düzeyde siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri eleştirel ve analitik düşünme becerisine sahip, yaratıcı, yeniliklere açık, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya, demokratik katılıma yatkın, bilinçli ve bilgi birikimini şeffaflıkla uygulayabilecek duruşa sahip kişi ve girişimcileri bir araya getirip, Ülkemizin dünya ile ekonomik ilişkilerinin uluslararası arenada ki gelişmiş imajına pozitif anlamda katkı sağlamayı ve böylece siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda da ilişkilerimizin güçlenmesine faydalı olmayı genel amaç edindik.

Bugüne kadar bu amacımız ışığında, ülkemizin uluslararası arenada ki gelişmiş ilişkilerine pozitif noktada katkı sağlayan birçok kuruluş ve sivil toplum örgütlerinde yöneticilik ve başkanlık yaparak Devletimizin hedefleri doğrultusunda, milletimizin refah ve mutluluğunun artması, ülkemizin uluslararası alanda daha da etkin olması ile geleceğimizin daha yaşanabilir ve daha adil bir dünyada devam etmesi için var gücümüzle çalıştık, türlü ihanetlere takılmadan bu Aziz amacımıza hizmet ettik, bugün de sizlerin teveccühü ve manevi destekleri ile hedeflerimize yerli ve milli bir şuurla ulaşacağımıza inanıyor, tarafımıza göstermiş olduğunuz zarif samimiyetiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Saygılarımla
İbrahim DANACILAR
UESKON Başkanı